Beleid

In het beleidsplan (2015-2020) staat dat Rijnhuyse sportieve tennismogelijkheden en gezelligheid voor iedereen moet bieden. We willen een hechte bloeiende vereniging zijn. Om daar te komen ‘stuurt’ het bestuur op vier beleidsthema’s:

Ledenwerving en ledenbehoud
Zonder leden heb je geen vereniging. Leden moeten actief geworven worden, maar daarna ben je nog niet klaar. Je wilt ook zorgen dat leden het naar hun zin hebben. Langdurige verbondenheid zorgt voor financiële zekerheid en sfeer.

Tennis als kernactiviteit
Dit is de core business van de vereniging. We hebben meerdere doelgroepen die allemaal tot hun recht moeten komen. Van jong tot oud, van recreant tot selectie en voor mensen mét en mensen zonder beperking.

Financiële gezondheid
We hebben geld in de kas nodig (liquiditeit), onder andere om leuke dingen te kunnen blijven doen. Daarnaast moeten we ook onze schulden kunnen terugbetalen (solvabliteit).

Sfeer en betrokkenheid
Lid ben je voor je plezier, dus moet het gezellig zijn. Door gezelligheid behoud je leden, werf je leden en haal je ook nog wat extra geld binnen. Betrokkenheid heeft twee kanten; betrokkenheid intern, tussen de leden onderling en betrokkenheid naar buiten naar de samenleving.