Aangepaste datum Algemene Ledenvergadering

ALV 2022

Omdat we iets meer tijd nodig hebben voor alle paperassen, hebben we besloten de Algemene Ledenvergadering te verzetten naar woensdag 6 april 2022.

Bovendien willen we nog voor de ALV een padelinformatieavond organiseren. Deze zal vermoedelijk in de 2e week van maart plaatsvinden. Zodra hiervan de datum definitief is, informeren we een ieder en kan je je aanmelden zodat we weten hoeveel mensen er komen.