Rijnhuyse sinds 1969

Tennisvereniging Rijnhuyse huist al meer dan vijftig jaar op een van de mooiste plekjes van Nieuwegein. We koesteren onze prachtige historische ligging tussen fort Jutphaas en landgoed Rijnhuizen. Tegelijkertijd kijken we benieuwd naar de toekomst van onze locatie. De komende jaren zal het gebied, vooral waar nu nog de hockeyvelden liggen, drastisch veranderen.

Zo snel als de huidige veranderingen zich nu voordoen in Nieuwegein, zo bedaard is het nog eind jaren zestig in Jutphaas. Er is niet veel te doen. Mensen zoeken elkaar nog op voor gezelligheid. Wijkersloot is de eerste uitbreidingswijk van het oude dorp Jutphaas. De rest bestaat uit weilanden en boomgaarden.

Er is een voetbalclub die JSV heet en je kan naar de sportzaal aan de Vredebestlaan om te fitnessen. Rutger Hauer is als Floris op televisie en Lenny Kuhr wint het songfestival. De hippies slapen op De Dam en Tom Okker staat derde op de wereldranglijst. Nieuwegein bestaat nog niet.

53 leden in 1969
Tegen deze achtergrond ontstaat bij enkele moeders, die elkaar kenden via hun schoolgaande kinderen, het idee om een tennisvereniging te beginnen. In 1969 is het zover. Er komt een oprichtingsvergadering en 53 leden schrijven zich in. Grond wordt gehuurd van de gemeente Jutphaas, het betreft voormalige parkeerterrein van het FOM.

Op de bouwtekening staan vier banen, een clubhuis en een oefenkooi. Drie banen voor competitie, een voor de recreanten. Er werd gekozen voor mateco als ondergrond, omdat de banen zowel in de zomer als in de winter bespeelbaar zijn. Zolang het natuurlijk niet had gesneeuwd of geijzeld.

Langzaam groeit de vereniging in de beginjaren. In 1976 komt er verlichting voor drie competitiebanen en er komt een wachtlijst. Twee jaar later komen er twee nieuwe banen bij. Die krijgen dan weer verlichting in 1982.

jubileumfeest Rijnhuyse

Afschaffen witte tenniskleding
In datzelfde jaar wordt verplicht witte tenniskleding afgeschaft bij Rijnhuyse. De officiële richtlijn van de KNLTB is dan nog wel overwegend wit. Wel wordt door het bestuur gesteld dat er uitsluitend in tenniskleding gespeeld wordt, en géén wilde combinaties. En, stelt het clubblad in die tijd, wel moeten competitieteams overwegend wit bij zich hebben. In ieder geval bij uitwedstrijden.

In het begin van de huidige eeuw kwam er steeds meer weerstand tegen de matecobanen. De discussie wordt fel gevoerd, kunstgras wordt geopperd, maar in 2005 werd besloten dat de matecobanen blijven. Ze worden wel opgeknapt en de kleur verandert. Van groen naar rood. In 2008 komt er wel een nieuw clubhuis, de oude Finse blokhut wordt vervangen door model FinnHouse.

Smashcourt in 2013
De discussie over andere banen blijft bestaan, want rond 2011 beginnen de matecobanen nu echt slecht te worden. Door een commissie wordt onderzoek gedaan naar een andere baansoort, maar de keuze lag natuurlijk bij de leden. Het overgrote deel kiest voor smashcourt en in 2013 wordt met de aanleg gestart. Nadat in 2017 ook het hekwerk is vervangen krijgt het park zijn huidige aanzicht.

Anno 2020 kunnen we zeggen dat tennisvereniging Rijnhuyse er beter voor staat dan ooit. Het park, de banen en het clubhuis zijn modern, de vereniging heeft een vriendelijk en open karakter, groeit langzaam tegen de stroom in, en heeft ook nog oog voor maatschappelijke functies. Zo is er schooltennis voor kinderen en zijn verschillende tennistrainers van onze club wekelijks actief met G-tennissers.

In 2019 is het 50-jarig bestaan van de club groots gevierd. Er is een receptie in februari met daarbij de presentatie van het jubileummagazine over 50 jaar Rijnhuyse, met foto’s ut de geschiedenis van de club. Op zondag 7 juli was er een groot feest. Een impressie daarvan staat nog online op de website.

jubileumfeest Rijnhuyse

Jubileumfeest 7 juli 2019