Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt in principe van 1 januari tot en met 31 december van het jaar, maar uiteraard is het ook mogelijk om tussentijds lid te worden. Inschrijven. De verschuldigde contributie berekenen we dan pro rata. Naast het lidmaatschap is het ook mogelijk trainingen te volgen. Voor de jeugd kunt u bij het inschrijven dit direct aangeven.

Binnen de vereniging geldt de regel dat ieder lid van 18 jaar of ouder valt onder de bardienstregeling. Leden zullen ongeveer drie keer per jaar een bardienst draaien.

De gegevens zoals vermeld op het aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. Met de inschrijving ga je dan ook akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van TV Rijnhuyse en onze privacyverklaring en de privacyverklaring van de KNLTB.

Er zijn drie soorten lidmaatschap:

Contributie 2024 Inschrijfgeld
Seniorlid (18+) € 200,- € 0,-
Juniorlid (tot 18) € 117,- € 0,-
 Aangepast tennis (inclusief les) € 117,- € 0,-
 Donateur/blessurelid € 30,- € 0,-

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering in januari.

Vanuit de contributie betaalt de vereniging kosten als onderhoud van de banen, verlichting, onderhoud park, clubhuisvoorzieningen en bijdrage aan de KNLTB.
Tennistrainingen bij Rijnhuyse (zowel voor de jeugd als voor volwassen) worden door professionele trainers (dus niet door vrijwilligers) verzorgd. De kosten voor het volgen van deze trainingen staan dus los van het lidmaatschap.

Ledenpas

Na inschrijving ontvang je een KNLTB-pas. Deze pas is nodig om gebruik te kunnen maken van de banen op het park (zie afhangreglement) en om mee te kunnen doen aan toernooien en competities.

Ben je de ledenpas kwijt of is deze niet meer bruikbaar voor het afhangbord, dan kun je contact opnemen met de ledenadministratie. Deze zal een nieuwe pas aanvragen bij de KNLTB. De afhandeling hiervan duurt ongeveer twee weken. Is er haast bij, dan kan een noodpas worden aangevraagd. De nieuwe pas wordt dan binnen twee dagen naar de speler gestuurd. De kosten hiervan zijn €5,-.

Degenen die vinden dat hun spelerspas voorzien moet worden van een nieuwe foto (vooral jeugdleden!), kunnen een nieuwe digitale foto (JPG, 300×400 pixels) foto opsturen naar de ledenadministratie.

Wijzigingen
Wijzigingen (adres, telefoon, e-mailadres, e.d.) moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie, schriftelijk of via de e-mail.

Blessure
Als je verwacht door een blessure langere tijd niet te kunnen spelen, kan een deel van de contributie in mindering worden gebracht. Een verzoek daarvoor moet worden opgestuurd naar de ledenadministratie. Het bestuur beslist over een eventuele restitutie en de hoogte hiervan.

Reglementen

Op ons lidmaatschap is het huishoudelijk reglement, de statuten en de privacyverklaring van toepassing.

Opzeggen

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Tussentijdse opzegging is mogelijk, er wordt echter geen restitutie van de contributie verleend. Let op: beëindiging van het lidmaatschap moet je vóór 30 november schriftelijk of via e-mail melden via het formulier dat je hier kunt vinden.