Afhangreglement

 1. Elk lid dat aan zijn betalingsverplichting tegenover TV Rijnhuyse heeft voldaan is in het bezit van een spelerspas van de KNLTB voor het betreffende jaar of een tijdelijke ledenpas, verstrekt door de ledenadministratie.
 2. Het reserveren van een baan (afhangen) gebeurt op het digitale afhangbord. Dit bord hangt in de ruimte bij de kleedkamers.
 3. Het afhangen is altijd verplicht en dient persoonlijk te worden gedaan en men dient op het park te blijven.
 4. Voor het afhangen gelden de volgende regels:
  A. tijdsduur van een singlepartij is 30 minuten
  B. tijdsduur van een dubbelpartij is 45 minuten
  C. indien de pasjes niet overeenkomen met de spelers op de betreffende baan, dan kan de spelers verzocht worden de baan te verlaten en de reservering ongedaan te maken.
 5. Junioren vanaf 12 jaar, kunnen ’s avonds spelen tot 21.00 uur.
  Junioren tot 12 jaar kunnen spelen tot 18.00 uur.
  Het reserveren van banen is voor die tijden geblokkeerd.
 6. Om een baan te reserveren handel je als volgt:
  I. tip met de vinger op het touchscreen op het blokje ‘Afhangen’.
  II. je kunt nu kiezen: ‘Alle vrije banen’ of ‘Eerste vrije baan’.
  III. er wordt nu gevraagd de spelerspasjes door de kaartlezer te halen en vervolgens de spelers te bevestigen; er zijn tenminste 2 pasjes nodig om te kunnen reserveren.
 7. als er gekozen is voor ‘Alle vrije banen’ verschijnt er een overzicht van de banen met de tijden, dat ze nog bezet zijn; er kan nu een keuze gemaakt worden door op de gewenste baan te tippen.
  Is er gekozen voor ‘Eerste vrije baan’, dan verschijnt er maar één mogelijkheid.
  V. er verschijnt nu een scherm, waarop de baan en de tijd van reservering is vermeld. Het is niet mogelijk de tijd aan te passen.
 8. er zijn 2 manieren om te zien, wanneer men speelt: via de knop ‘Wanneer speel ik’ (er wordt dan een spelerspas gevraagd) of via de knop ‘Overzicht banen’.
  Na de keuze ‘Wanneer spel ik’ kan de reservering ongedaan gemaakt worden door op de knop ‘Wissen’ te tippen. Er wordt weer om de spelerspas gevraagd.

VII. zijn er problemen met een pasje, dan kun je contact opnemen met de ledenadministratie.
Banen, die gereserveerd zijn voor training of een activiteit, kunnen niet worden afgehangen. Op het scherm zijn ze geblokkeerd.
Leden kunnen spelen met niet-leden (introducés) door aan de bar van het clubhuis een introducé-pas te vragen. De kosten daarvan zijn € 5,-. Deze pas dient na het spelen weer ingelverd te worden bij de bar.

Bestuursleden zijn gerechtigd spelers bij onreglementair gedrag van de baan te halen.
Het is mogelijk thuis (of elders) in te loggen op het afhangbord. Op de site zijn o.a. de baanbezetting en de ledenlijst te bekijken. Om te kunnen inloggen is het bondsnummer en een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord is na in gebruikname van het digitale afhangbord aan de leden toegestuurd. Is men het kwijt of is men nieuw lid, dan kan het opgevraagd worden bij de ledenadministratie.