Enige zorg over ledental

Tijdens de laatste bestuursvergadering van 24 november 2016 is vooral gesproken over vrijwilligers in de commissies en het afnemende ledental. 1. Samenstelling commissies. Het bestuur heeft langdurig stilgestaan bij de samenstelling van de commissies en het vervullen van de vacatures. Op 19 november is daar met de commissies overleg over gepleegd. De commissies zullen in eigen kring naar kandidaten zoeken en mogelijke kandidaten aan de voorzitter doorgeven. Hij zal dan de kandidaten ... Meer

Bestuursvergadering 26 oktober 2016

Tijdens de laatste bestuursvergadering is onder andere gesproken over het bonnensysteem en een nieuwe geluidsinstallatie. 1. Nieuwe geluidsinstallatie Besloten is een nieuwe geluidsinstallatie aan te schaffen voor het clubhuis. Daarbij wordt rekening gehouden met het gemakkelijk bedienen van de installatie. Ook zullen luidsprekers buiten worden geplaatst die afzonderlijk aan- en uitgeschakeld kunnen worden. 2. Kassa in clubhuis. Ondanks het feit dat het niet altijd duidelijk is of ... Meer

Besproken punten bestuursvergadering 29 september 2016

In de laatste bestuursvergadering zijn de volgende punten besproken. 1. Werkgroep Buitensfeer. Voorafgaande aan de vergadering heeft het bestuur gesproken met vertegenwoordigers van de Sponsorcommissie en de Commissie Parkbeheer over het advies van de werkgroep. Leden van de werkgroep hebben een toelichting gegeven op het advies. In beginsel zijn beide commissies akkoord met het advies. De uitgangspunten van het advies zullen in de Ledenvergadering van januari 2017 worden besproken. Het ... Meer

Besproken punten in de bestuursvergadering van 18 augustus 2016

1. Evaluatie Rio Het bestuur spreekt zijn grote waardering uit voor de vele vrijwilligers die hebben meegewerkt om het project "Rio" tot een groot succes te maken. Zonder die medewerking had de dag niet georganiseerd kunnen worden. Ook de KNLTB heeft zijn waardering getoond en Rijnhuyse is aangemerkt als een rolstoel vriendelijke vereniging. Het bestuur heeft besloten om in samenwerking met een aantal instanties te bekijken op welke wijze meer rolstoelers en (geestelijk of lichamelijk) ... Meer

Besproken punten in de bestuursvergadering van 13 juli

1. De samenwerking tussen de commissie. Het bestuur is van mening dat de samenwerking tussen de commissies verbetering behoeft. Nog te veel functioneren de commissies als eilandjes. Ook tijdens de afgelopen clubkampioenschappen is weer gebleken dat die samenwerking ondanks alle goede bedoelingen niet optimaal is. Het bestuur heeft de coördinerende werkgroep die de clubkampioenschappen heeft voorbereid om een gedegen evaluatie gevraagd. Mede aan de hand van die evaluatie zal het bestuur ... Meer

Besproken punten in de bestuursvergadering van 20 juni 2016

1. Scholenproject. Het bestuur heeft verheugd kennis genomen van het feit dat Sandra Kwakkel en Marianne Schippers het succesvolle scholenproject gaan overnemen. Mede dankzij dit project is het ledenaantal weer gestegen tot ruim boven de 600. 2. Groot onderhoud. Op donderdag 7 juli zal groot onderhoud aan alle banen worden gepleegd. Het bestuur heeft daarvoor opdracht gegeven aan Tennisbouw. Op die datum zullen alle banen van 09.00 uur tot 17.00 uur niet beschikbaar zijn voor vrij ... Meer

Van het bestuur

  Besproken punten in de bestuursvergadering van 18 mei 2016. 1. Woningbouw op het hockeycomplex. In de gemeenteraad is het plan vastgesteld voor woningbouw op het hockeycomplex. Volgens deze plannen zal het hockeycomplex in 2023/2024 verhuizen en er zullen in een strook langs het kanaal woningen worden gebouwd in de duurdere sector. Met de gemeente is overleg gevoerd over de consequenties voor ons park. Die consequenties zijn er in beginsel niet. Wel zal langs ons park een ... Meer

Conclusies ledentevredenheidsonderzoek

Eind vorig jaar is er een ledentevredenheidsonderzoek gehouden. In de ledenvergadering in januari is al aangegeven dat uit dit onderzoek een grote mate van tevredenheid blijkt met ons park en alles wat wordt georganiseerd door bestuur en commissies. Natuurlijk zijn er altijd zaken die beter kunnen naar de mening van een aantal leden. De belangrijkste opmerkingen die zijn gemaakt zijn puntsgewijs hieronder weergegeven met aantekeningen van het bestuur. Het clubhuis. De bardiensten ... Meer

Van het bestuur

Eind 2015 is een ledentevredenheidsonderzoek gehouden. Een van de punten was dat leden graag beter op de hoogte willen worden gehouden van bestuurszaken. Het bestuur besloten om na elke bestuursvergadering in het kort de belangrijkste bespreekpunten uit die bestuursvergadering in een nieuwsbrief op te nemen. Hieronder volgt een samenvatting van de besluiten op 12 april. Wil je meer weten? Lees dan het vastgestelde verslag van iedere bestuursvergadering op www.afhangbord.nl. 1. Trainingsb... Meer