Bardienst

De bardiensten worden door alle seniorleden verzorgd. Dit betekent dat elk seniorlid (vanaf 70 jaar op vrijwillige basis) drie bardiensten per jaar moet verrichten. Wanneer je aan een competitieteam deelneemt heb je daarnaast per competitiedeel met je team één teambardienst. Deze laatste is niet af te kopen en de datum hiervoor krijgt de teamcaptain medegedeeld aan het begin van de competitie. Kom je met je team op de afgesproken dag en tijd niet op de club, dan ontvangt het team een boete van 120 euro.

Voor je individuele bardienst bepaal je zelf wanneer je bardienst draait door je online in te schrijven via mijn.knltb.club of via de KNLTB Club App. Hoe je dat moet doen staat in de instructie inschrijven bardienst.  Lukt het niet om je in te schrijven, dan kun je hierbij hulp krijgen. Je kunt hiervoor, en voor andere vragen, een mail sturen naar de bardienstplanner. Het is belangrijk om tijdig jouw bardiensten in te plannen. Ten eerste omdat hoe eerder je inschrijft, hoe meer kans je hebt dat jouw favoriete dag nog beschikbaar is. Maar ook zijn er consequenties verbonden aan het te laat inschrijven:

 • alle seniorleden moeten voor 6 april twee bardiensten hebben ingeschreven; uiteraard drie bardiensten is ook prima;
 • elk lid krijgt speelrecht (competities, vrij spelen en trainen) als je aan die verplichting hebt voldaan;
 • na 6 april kan je, als dat nodig is, de derde bardienst inschrijven.

Mocht je jouw bardienst niet kunnen draaien, dan probeer je zelf jouw bardienst te ruilen.

Is er meer belangstelling voor een keukendienst boven een bardienst, laat het weten aan

Mocht je onverhoopt niet kunnen (bijvoorbeeld ziekte), dan dien je dit voor 19.00 uur te melden bij de bardienstplanner. Vervolgens moet je zelf  zoeken naar een vervangende dienst.

Afkopen 
Je kunt ook jouw bardienst per jaar afkopen. Dit kost € 100 euro, en daardoor word je van jouw verplichtingen ontheven. Vanzelfsprekend hopen wij dat zo min mogelijk leden hier gebruik van maken. Mocht je toch de bardienst af willen kopen, kun je dit doen door voor 6 april € 100,- over te maken op NL37 Rabo 0331002868 en dit vervolgens te melden via  de email.

Boeteregeling bardienst 
Indien je vergeet om bardiensten in te plannen, dan gaan we er vanuit dat je jouw bardienst wilt afkopen. Er zal dan  € 100,-  van jouw rekening worden afgeschreven. Als je jouw bardienst vergeet te vervullen, dan krijgt je per vergeten dienst een boete van € 40,-. Indien je in een jaar tijd je plicht niet vervult, kunt je door het bestuur als lid worden geroyeerd.

Als je jouw bardienst vergeet te vervullen, dan krijgt je per vergeten dienst een boete van €40,-. Indien je in een jaar tijd 3x uw plicht niet vervult, kunt je door het bestuur als lid worden geroyeerd.

Instructie bardienst

Weten hoe de bardienst werkt? Lees dan de barinstructie. De instructie is ook in het clubhuis aanwezig. Er is een aparte instructie over het alarm beschikbaar.

TIP: Als je nog niet zo vaak bardienst hebt gedraaid dan is het slim om jouw bardiensten snel achter elkaar in te plannen. Dan kan je de ervaring van vorige keer snel weer in de praktijk brengen.

FAQs 

 • Waarom gaat TV Rijnhuyse nu zo veel aandacht schenken aan het alcoholbeleid?
  Volgens de Drank- en Horecawet  mag je geen alcohol verkopen aan personen onder de 18 jaar en personen waarvan je weet dat ze dit doorgeven aan personen onder de 18 jaar (wederverstrekking). Daarnaast mag je volgens het Wetboek van Strafrecht geen alcohol verkopen en schenken aan personen die in een kennelijke staat van dronkenschap verkeren. Wordt één van deze wetten in het clubhuis overtreden, dan kan de gemeente of de politie hierop handhaven en ervoor kiezen de vergunning voor het verkopen van alcohol in te trekken of een boete uitschrijven . Dit wil TV Rijnhuyse niet ze willen een verantwoord alcoholbeleid nastreven.
 • Mag ik het clubhuis huren voor het geven van een familiefeestje?
   In de Drank- en Horecawet liggen eisen vast die de gemeente ook TV Rijnhuyse heeft opgelegd. In de toekenning van de vergunning aan TV Rijnhuyse staat dat het verboden is bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen te organiseren. We mogen alleen die partijen organiseren die in lijn liggen met onze sportactiviteiten. Zoals tijdens clubkampioenschappen.
 • Waarom moeten leden een training volgen over verantwoord alcohol schenken?
   Omdat elk lid (m.u.v 70 jarigen en leden die hun bardienst hebben afgekocht) bij TV Rijnhuyse bardiensten moet draaien en bij wet is bepaald dat iedereen die zich inschrijft voor een bardienst de wet en regels moet kennen om je mede leden een verantwoord glaasje te schenken. Er zijn nogal wat wettelijke eisen zoals het schenken onder 18 jaar, het schenken van drank als iemand aangeschoten is etc.
 • Hoe makkelijk is het afkopen van je bardiensten?
  Onder bardiensten op de website staat hoe je je bardiensten kunt afkopen. Natuurlijk hebben we dan liever niet, omdat er genoeg bardiensten zijn waarbij we hulp nodig hebben. Denk aan bardiensten tijdens de reguliere speelavonden en bardiensten tijdens bijzondere gelegenheden zoals de competitie, open toernooien en de club kampioenschappen.
 • Is het in het clubhuis altijd mogelijk de vergunning te bekijken die de gemeenten heeft afgegeven?
   In het clubhuis staat een map met alle papieren die noodzakelijk zijn voor het verantwoord alcohol schenken dus ook de vergunning die gemeente verstrekt heeft. Deze papieren zijn noodzakelijk om bij controle van de Voedsel en Waren Autoriteit te tonen.
 • Kan ik ook ergens in het clubhuis lezen hoe alles werkt achter de bar?
  Ja, in het clubhuis ligt of bij het apparaat wat we gebruiken  een uitgebreide beschrijving of in een map naast de kassa vindt je de beschrijvingen van de apparaten en vindt je informatie over het afsluiten van het clubhuis.
 • Vanaf welke tijd wordt er alcohol geschonken op de club?
  Er kan alcohol geschonken worden:

  • Tijdens de reguliere openingstijden van het clubhuis op ma t/m vrijdag : 19.00 – 23.00 uur
  • Tijdens competitie wedstrijden tot 2 uur nadat de laatste wedstrijd van de baan is gekomen.
  • Overdag op maandag t/m zondag vanaf 13.00 uur.