Wat vind jij van onze plannen voor padel?

kennismaken met padelDe Werkgroep 2024 is op verzoek van de ALV en het bestuur het afgelopen jaar bezig
geweest met een onderzoek naar de mogelijke aanleg van padelbanen. Heel lang hebben
we geprobeerd om dit te realiseren op de plek van de stuurhut.
We hebben helaas moeten concluderen dat deze plannen onhaalbaar zijn. Het wordt
eenvoudigweg te duur. De (beperkte) grondruil met de gemeente kan nog met gesloten
beurzen, maar met name het verleggen van de kabels en leidingen rondom en onder de
stuurhut en de bouw van een nieuwe opslagruimte zorgen dat we de business case niet
rond krijgen.

Aangezien de gemeente voorlopig niet bereid is om te praten over de parkeerplaats als
optie, stelt de werkgroep voor om te onderzoeken wat de consequenties zijn als we één
of twee tennisbanen gebruiken om hier twee, drie of vier padelbanen op aan te leggen.
We denken hierbij aan vier padelbanen op baan 4 en 5 of twee à drie padelbanen op
baan 7.

N.B. Als ons verzoek, dat bij de gemeente ligt, om vanaf 2024 de parkeerplaats te
mogen gebruiken wordt ingewilligd, zou dat een mogelijkheid zijn daar een nieuwe
tennisbaan aan te leggen.

Uiteraard realiseren we ons dat de druk voor de tennismogelijkheden hierdoor (tijdelijk)
hoger wordt, maar de totale druk op ons aanbod neemt af. Op één tennisbaan kunnen
namelijk vier tennissers tegelijkertijd spelen terwijl op diezelfde ruimte acht personen
padel kunnen beoefenen.

De werkgroep zou graag van de leden willen weten of ze akkoord gaan met het
onderzoek naar bovengenoemde opties. Reageer daarom a.u.b. op onderstaande vraag:

De Werkgroep 2024 kan nog hulp gebruiken van leden die verstand hebben van
gemeentelijke trajecten, omgevingsvergunningen en/of alles dat met de aanleg van
padelbanen te maken heeft.
Ook iemand die tijd heeft om al die zaken te coördineren is van harte welkom.
Enthousiast? Stuur dan a.u.b. een mail naar .