Coronamaatregelen per 25 september

coronamaatregelen

Vanaf zaterdag 25 september kan er weer meer in Nederland. Maar om de verspreiding van het virus verder te beperken en de zorg toegankelijk te houden zijn wel een aantal voorwaarden van toepassing. Zo is voor het gebruik maken van de horeca binnen een coronatoegangsbewijs nodig, ook op sportlocaties. Meer informatie over alle geldende richtlijnen voor tennis vind je hier.

Het bestuur wijst iedereen er nadrukkelijk op dat het bewust niet naleven van deze Coronamaatregelen ieders eigen verantwoordelijkheid is en vraagt iedereen om opvolging te geven aan instructies van vrijwilligers, commissieleden of bestuur voor naleving van de maatregelen. Alleen SAMEN krijgen we het virus onder controle. Lees daarom onderstaande voorwaarden goed door.

Voorwaarden per 25 september

Vanaf 25 september 2021 mogen clubhuizen en buitenterrassen op sportlocaties open onder de volgende voorwaarden:

  • De horeca in het clubhuis en het terras dient om uiterlijk 00.00 uur gesloten te zijn.
  • Als je binnen in het clubhuis zit, dan geldt dat een coronatoegangsbewijs verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder.
  • Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd (vanaf die leeftijd mag gevraagd worden naar het ID)
  • De controle kan plaatsvinden door de barmedewerker, leden van een commissie of daarvoor door Rijnhuyse aangewezen personen. Dit kan bijvoorbeeld ook de aanvoerder zijn van het thuisspelende Rijnhuyse competitieteam.
  • Als we niet controleren, dan lopen we het risico dat de club moet sluiten.
  • Met de CoronaCheck Scanner kan iedereen eenvoudig de controle op de coronatoegangsbewijzen uitvoeren.

Wanneer heb je géén coronatoegangsbewijs nodig:

  • Bij gebruik van het terras
  • Bij het afhalen van eten en drinken binnen
  • In geval van ‘doorloop’ naar bijvoorbeeld toilet/kleedkamers
  • Er geldt géén maximaal aantal bezoekers meer voor binnen en muziek is toegestaan.

Basisregels blijven

Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Handen wassen, geen handen schudden, testen bij klachten, frisse lucht

Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de ellenboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt hier allemaal aan bij.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande, stuur deze dan aan