Corona-update 25 september 2020

corona update Rijnhuyse 25 sept 2020

Nu het Covid-19 virus weer meer en meer oplaait, onderstaand de Coronarichtlijnen zoals die nu gelden bij Rijnhuyse. Het niet naleven kan leiden tot een onmiddellijke boete van € 4.500,– en sluiting van de tennisvereniging voor onbepaalde tijd. Wees verstandig en benadeel de vereniging, jezelf en je mede-tennissers niet. Het gaat om de gezondheid van ons allen en om het voorkomen van een tweede lock-down.

HOU JE AAN DE RICHTLIJNEN, GEDRAG HEB JE ZELF IN DE HAND.

Algemeen

Basisregels voor iedereen:

  1. Handen desinfecteren en regelmatig wassen.
  2. Hoesten en niesen in de elleboog.
  3. Als je Coronaverschijnselen hebt, dan blijf je thuis.
  4. 1,5 meter afstand, tenzij behorend tot één huishouden.
  5. Niet schreeuwen of zingen
 1. Het niet houden aan de richtlijnen betekent dat je niet welkom bent bij Rijnhuyse. Iedereen kan (en moet) elkaar aanspreken op het niet houden aan de richtlijnen. Bestuur, commissieleden en bardiensten kunnen bij herhaling van het niet houden aan de richtlijnen, de overtreders de toegang tot Rijnhuyse ontzeggen.

Clubhuis en terras

Basisregels clubhuis en terras:

  1. Op het terras en in het clubhuis moet iedereen zitten.
  2. Iedereen registreert zich in het logboek (vrijwillige basis).
 1. Sluiting clubhuis om uiterlijk middernacht. Voor zover het clubhuis nog open zou zijn, gaat uiterlijk 00.00 uur de bar dicht, de muziek uit, het licht aan en wordt iedereen verzocht het clubhuis en het park te verlaten. Er worden vanaf 00.00 uur geen nieuwe gasten meer toegelaten.
 2. De overkapping die aan het clubhuis zit, wordt gerekend tot ‘binnen’. In het clubhuis en direct onder de overkapping samen mogen niet meer dan 50 aanwezigen zijn. Kinderen <18 jaar worden hierbij meegerekend. Een stoel die (net) niet onder de overkapping staat wordt niet meegerekend. Een parasol behoort niet tot ‘binnen’ omdat die aan 4 kanten open is. Een tent die aan één of meer zijden gesloten is, wordt gezien als overkapping en wordt gerekend tot ‘binnen’. Ter indicatie: er zijn 30 zitplaatsen in het clubhuis.
 3. Stoelen mogen worden verschoven, mits aan de ‘basisregels voor iedereen’ (zie hierboven) en de ‘basisregels clubhuis en terras’ (zie bovenstaand) wordt voldaan.