Wat is de impact van Corona op de financiële situatie van Rijnhuyse?

Misschien heb je al afgevraagd wat de financiële gevolgen zijn van Corona voor onze tennisvereniging. Een terechte vraag want de maatregelen a.g.v. het virus hebben in verschillende mate impact op onze inkomsten en uitgaven.

Rustig beleid

Wij hebben als bestuur zowel de huidige financiële situatie als de mogelijke toekomstige financiële situatie in kaart gebracht. De grootste impact is hierbij het gemis aan marge op de barinkomsten dat grotendeels kan worden opgevangen door het begrotingsoverschot. Verder zijn de vaste uitgaven laag en hebben we voldoende reserves op de balans. Als bestuur beoordelen we en maken we gebruik van de mogelijkheden van de overheidsregelingen. Verder varen we een gematigde koers en houden de uitgaven goed tegen het licht.

Wij blijven uiteraard de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de maatregelen en de gevolgen voor onze vereniging volgen. Mocht er gedurende de komende maanden aanleiding zijn om extra maatregelen te treffen, dan stellen we de leden hiervan op de hoogte.