We mogen weer dubbelen

we mogen weer dubbelen

Corona Update 21 mei: dubbelen mag weer vanaf donderdag 21 mei; terras en clubhuis blijven nog gesloten.

Hier belangrijke updates inzake de maatregelen in verband met het Coronavirus (status 21 mei)

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op dinsdag 19 mei, heeft de KNLTB besloten de richtlijnen voor tennis versneld te versoepelen, zodat tennissers vanaf nu ook mogen dubbelen, mits de 1.5 meter gehandhaafd wordt en de gemeente vooraf akkoord geeft. Door de goede samenwerking met de gemeente was dit laatste al binnen 2 uur na bekendmaking geregeld, zodat iedereen het lange Hemelvaart weekend al kan dubbelen (dus ook als je niet onder 1 dak woont). De overige richtlijnen blijven van toepassing, zoals vooraf online een baan reserveren en 1.5 meter afstand houden.

We doen het goed!

Tennis in de anderhalvemetersamenleving vraagt nogal wat organisatie en aanpassingsvermogen van iedereen. We zien gelukkig dat iedereen goed met de richtlijnen omgaat, het online baan reserveren wordt gewoon en we houden 1.5 meter afstand op het park en de baan. Complimenten en dank aan iedereen!

Het clubhuis en terras blijven echter nog gesloten tot 1 september. Positief is wel dat het Outbreak Management Team (OMT) zich buigt over de vraag of de sportkantines per 1 juli wel weer open mogen, dat geeft perspectief. De KNLTB bepaalt dit uiteindelijk niet, we moeten hierbij de maatregelen zoals vastgesteld door de overheid volgen. De KNLTB is dagelijks in contact met NOC*NSF en de ministeries en doen er alles aan om terras en clubhuis op sportverenigingen eerder open te krijgen.

Zorg goed voor jezelf en voor de mensen om je heen. We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen.

Namens alle betrokkenen,

Marc van Wolferen

Voorzitter