Het hele terras rookvrij

Op de Algemene Ledenvergadering in februari van dit jaar is het voorstel gedaan om ons tennispark volledig rookvrij te maken. Voor dit voorstel was toen geen meerderheid. Het bestuur deed wel de belofte om te kijken wat we verder zouden kunnen doen op weg naar een rookvrije generatie.

Dit heeft even op zich laten wachten. De gemeente wilde op korte termijn aan de slag gaan met een akkoord, waarin alle sportverenigingen en scholen in Nieuwegein verplicht worden rookvrij te zijn. Daar zou Tennisvereniging Rijnhuyse zich dan ook bij aansluiten. Inmiddels is duidelijk dat een akkoord van de gemeente met alle sportverenigingen nog wel even op zich zal laten wachten. Desondanks zijn inmiddels het sportcomplex Merwestein en hockeyclub MHCN rookvrij.

Dus heeft het bestuur weer zelf het voortouw genomen. Bij de aanwezige leden tijdens de ALV was er een voorkeur om in ieder geval als volgende stap het hele terras rookvrij te maken, een uitbreiding van het nu al rookvrije gedeelte onder de overkapping. Het bestuur volgt deze voorkeur.

Dit betekent dat per 10 september het hele terras (dat wil zeggen: de hele verhoging) rookvrij is.