Enige zorg over ledental

TR-Rijnhuyse-logo-groen-geel_nw-768x601

Tijdens de laatste bestuursvergadering van 24 november 2016 is vooral gesproken over vrijwilligers in de commissies en het afnemende ledental.

1. Samenstelling commissies. Het bestuur heeft langdurig stilgestaan bij de samenstelling van de commissies en het vervullen van de vacatures. Op 19 november is daar met de commissies overleg over gepleegd. De commissies zullen in eigen kring naar kandidaten zoeken en mogelijke kandidaten aan de voorzitter doorgeven. Hij zal dan de kandidaten persoonlijk benaderen.
Ook is gesproken over het meer gebruik maken van vrijwilligers door commissies voor het verrichten van een enkele duidelijk omschreven activiteit. De commissies kunnen daardoor misschien wat kleiner worden door de nadruk te leggen op organiseren en coördineren. Via afzonderlijke nieuwsbrieven zal hier meer aandacht aan worden besteed.

2.Enige zorg bestaat over het ledental. De afgelopen periode zijn er verhoudingsgewijs veel opzeggingen geweest.
Aan de hand van een nadere analyse zal in de volgende bestuursvergadering hier verder over worden gesproken.
Besloten is al wel om in het voorjaar weer “Tennis met een kennis” te organiseren en een open dag.

3. Diverse punten
a. Gesproken is over de aanschaf van een buitenklok. De sponsorcommissie heeft daar wellicht sponsors voor gevonden.
b. Door de vrijwilligers van Parkbeheer is de hoofdingang aangepast. De ijshockeytafel moest daardoor verplaatst worden.
c. De inschrijving voor de bardiensten is geopend. Anders dan in het verleden kunnen de leden tot het einde van het jaar zelf de bardiensten invullen. Daarna worden de open plaatsen door de clubhuiscommissie zelf ingevuld. Ook hierover zijn de leden via een nieuwsbrief geïnformeerd.