Bestuursvergadering 26 oktober 2016

TR-Rijnhuyse-logo-groen-geel_nw-768x601Tijdens de laatste bestuursvergadering is onder andere gesproken over het bonnensysteem en een nieuwe geluidsinstallatie.

1. Nieuwe geluidsinstallatie
Besloten is een nieuwe geluidsinstallatie aan te schaffen voor het clubhuis. Daarbij wordt rekening gehouden met het gemakkelijk bedienen van de installatie. Ook zullen luidsprekers buiten worden geplaatst die afzonderlijk aan- en uitgeschakeld kunnen worden.

2. Kassa in clubhuis.
Ondanks het feit dat het niet altijd duidelijk is of “bonnen” op de kassa zijn afgerekend, heeft het bestuur toch besloten het bonnensysteem op de kassa te handhaven. Wel zijn daar enkele strikte voorwaarden aan verbonden. Zo zal altijd een identiteitsbewijs moeten worden afgegeven (pasje of bijvoorbeeld rijbewijs ) en moet op de bon de volledige naam worden vermeld.

3. Rapport Duurzaamheid.
Een door het bestuur ingestelde werkgroep heeft het afgelopen jaar het energieverbruik in het clubhuis en van de baanverlichting bekeken. Achtergrond daarbij was de vraag of het zinvol is over te gaan op ledverlichting en/of zonnepanelen te installeren. De werkgroep concludeert dat het overgaan op ledverlichting of zonnepanelen op dit moment niet rendabel is. De terugverdientijd is met 20 jaar daarvoor te lang. Wel adviseert de werkgroep een aantal energiebesparende maatregelen in vooral het clubhuis.Ook zal de werkgroep het energieverbruik nog beter in kaart brengen, zodat over een jaar aan de hand van dat verbruik en de dan bestaande situatie de zaak nog eens bekeken kan worden. Het bestuur heeft het advies geheel overgenomen.

4. Samenwerking bestuur en commissies en commissies onderling.
Zoals al eerder gemeld is die samenwerking niet altijd optimaal. Op zaterdag 19 november zullen bestuur en commissies bij elkaar komen om daar over te praten.Belangrijke punten daarbij zullen zijn:
– meer inzet van vrijwilligers bij de activiteiten van de commissies. Commissieleden krijgen dan een meer coördinerende taak;
– het instellen van projectgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van alle commissies die bij een activiteit zijn betrokken ter voorkoming van “eilandjes”;
– communicatie, taak communicatiecommissie in de relatie met de commissies en de communicatie tussen bestuur en commissies;
– vernieuwen en vervangen commissieleden.

5. Nog enkele overige punten.
– competitieteams worden erop gewezen dat het mogelijk is bij Summit Sport teamkleding aan te schaffen met 20 % korting. De vereniging verleent geen bijdragen in de aanschaf van teamkleding (ook niet voor de selectieteams).
– op het parkeerterrein zal een waarschuwingsbord worden geplaatst i.v.m. de diefstal uit auto’s. Dat is de afgelopen periode vaak voorgekomen, vooral uit geparkeerde auto’s van bezoekers van het fort.
– zoals iedereen geconstateerd zal hebben, zijn de loungebanken bijna klaar. Het bestuur denkt na over een “gepaste” ingebruikname van de banken.
– in het bestuur is gesproken over de financiële vooruitzichten op de langere termijn. Geconstateerd is dat bij een ongeveer gelijkblijvend ledental die vooruitzichten zeer goed zijn. Een belangrijke rol spelen daarbij het toegenomen ledental en de inkomsten uit het clubhuis.
-het bestuur heeft ook besloten nog dit jaar een bedrag van 20.000 euro af te lossen op de duurste lening voor het clubhuis.