3 Results for month: 01/2016

Vacature werkgroep ‘buitensfeer’

De parkcommissie en werkgroep ‘buitensfeer’ is op zoek naar leden die kennis hebben van landschaps-, tuin- en parkarchitectuur. Wie helpt? De commissie wil naar het bestuur een advies uitbrengen, dat weloverwogen, deskundig en berekend voor de toekomst is. Omdat de leden van de werkgroep niet beschikken over voldoende deskundigheid wat betreft landschaps-, tuin- en parkarchitectuur leek het hen verstandig om eerst onder de eigen leden te zoeken naar iemand die professioneel is onderlegd en ... Meer

Opbrengst Grote Clubactie naar minibaantje

Ongeveer vijftig jeugdleden hebben afgelopen najaar zoveel mogelijk loten voor de Grote Clubactie verkocht. Het resultaat mag er zijn, want in totaal heeft de Grote Clubactie ruim 1.450 euro voor Rijnhuyse opgeleverd. Een mooie opbrengst, waarmee in het voorjaar het minibaantje wordt opgeknapt. Tussen alle verkopers waren er een aantal hele fanatieke verkopers. De meeste loten zijn verkocht door Daniëlle van Wolferen. Als dank hiervoor heeft zij op 11 december een Cor Adelaar cadeaubon van ... Meer

Fijn-Pijn-Medicijn

Tijdens de laatste Fijn-Pijn-Medicijn bijeenkomst op zaterdag 7 november 2015 is een viertal onderwerpen besproken. Naar aanleiding van die bijeenkomst zijn of worden op korte termijn acties ondernomen. Die vier onderwerpen waren: 1. Communicatie; 2. Vrijwilligers; 3. Bardiensten; 4. Schoonmaak clubhuis. Ook de knltb kijkt mee. Zij vinden het zo interessant dat ze er een artikel plaatsten op een van hun websites. Want een club als Rijnhuyse, daar kunnen andere nog wat van leren. En dat is ... Meer