Kennismaking OldStars tennis

Op woensdag 25 september kunnen senioren uit Nieuwegein bij Rijnhuyse kennismaken OldStars tennis. Dit evenement wordt georganiseerd door Rijnhuyse, ondersteund door het Nationaal Ouderenfonds, KNTB en SportID Nieuwegein. Het OldStars tennis is een nieuwe vorm van tennisaanbod in Nederland. Op 15 augustus jl. is het officieel van start is gegaan met ambassadeur Tom Okker.

OldStars tennis voor een betere levenskwaliteit voor ouderen
OldStars Sport (project van het Nationaal Ouderenfonds) is een verzameling van aangepaste spelvormen. Behalve OldStars tennis is er ook OldStars walking football, OldStars walking hockey, OldStars tennis, OldStars walking handball, OldStars walking korfball en OldStars walking basketball. De spelvormen zijn bewezen formules in onder meer Groot-Brittannië, waar walking football en walking hockey al jarenlang breed omarmd worden.  In het OldStars tennis wordt gespeeld met de groene bal en de bekende spelregels,  maar met de volgende aanpasmogelijkheden:

  • dubbelspel op enkelveld
  • derde persoon draait in na kantwissel (bij oneven games)
  • onderhands serveren
  • de bal mag twee keer stuiteren
  • 40-40 = winnen punt
  • lengte set: 4 gewonnen games, bij 3-3 tie-break

Kennismaking Oldstars tennis – woensdagmiddag 25 september
Tijdens deze middag zijn geïnteresseerden welkom om OldStars tennis te ervaren en in gesprek te gaan over de mogelijkheden van OldStars tennis bij Rijnhuyse. Het programma van deze inloopmiddag is als volgt:

Programma:
12.30 uur          Koffie/thee en ontvangst
12.30 uur          Opening
14.00 uur          Einde

OldStars tennis is specifiek gericht op de doelgroep 60 jaar en ouder en is voor zowel mannen als vrouwen toegankelijk. Voor deze activiteiten zijn niet alleen (oud)leden van de vereniging welkom, maar ook andere geïnteresseerden.

De 100% ouderenvriendelijke sportomgeving

Met al deze aangepaste spelvormen in het programma OldStars willen het Nationaal Ouderenfonds en haar partners Menzis en Van Boxtel de komende twee jaar in totaal 180 nieuwe initiatieven in verschillende takken van sport ontplooien. Daarmee wil het Ouderenfonds via het verenigingsleven een bijdrage leveren aan een 100% ouderenvriendelijke sportomgeving in Nederland. In 2018 is gestart met het ontwikkelen van deze aangepaste sportvormen. Voor deze verschillende initiatieven worden per tak van sport aangepaste spelregels ontwikkeld, is er aandacht voor de combinatie spelvorm/beweegvorm in het aanbod en biedt het programma een sociaal activeringsgedeelte. Het sociale aspect is namens minstens net zo belangrijk als het bewegen zelf.