6 april 2022 ALV

ALV

Heb jij 6 april 2022 al een dikke streep in je agenda staan? Want dan houden we vanaf 20.00 uur de Algemene Leden Vergadering. Live in het clubhuis. 
En we gaan het onder andere hebben over wel of geen padel bij Rijnhuyse!

Indien het quorum om 20.00 uur niet aanwezig is, begint de nieuwe vergadering om 20.15 uur.
De bij de agendapunten behorende stukken zijn bijgevoegd bij de uitnodiging voor de ALV (zie nieuwsbrief 23/3/22).  Desgewenst kan het secretariaat op aanvraag stukken aan toesturen.

Mocht je nog vragen hebben over onderstaande thema’s, dan graag van tevoren delen via  ;

  • notulen ALV 2021;
  • statuten, het huishoudelijk reglement en het afhangreglement;
  • jaarverslagen van de commissies en het bestuur.

De punten die 6 april a.s. besproken gaan worden, staan genoemd in de nieuwsbrief die je 23 maart jl. hebt ontvangen.

Kom dus allemaal, want het wordt een belangrijke ALV met beslissingen voor de toekomst (zoals wel of geen padel bij Rijnhuyse).