Vacature werkgroep ‘buitensfeer’

De parkcommissie en werkgroep ‘buitensfeer’ is op zoek naar leden die kennis hebben van landschaps-, tuin- en parkarchitectuur. Wie helpt? De commissie wil naar het bestuur een advies uitbrengen, dat weloverwogen, deskundig en berekend voor de toekomst is. Omdat de leden van de werkgroep niet beschikken over voldoende deskundigheid wat betreft landschaps-, tuin- en parkarchitectuur leek het hen verstandig om eerst onder de eigen leden te zoeken naar iemand die professioneel is onderlegd en ... Meer

Opbrengst Grote Clubactie naar minibaantje

Ongeveer vijftig jeugdleden hebben afgelopen najaar zoveel mogelijk loten voor de Grote Clubactie verkocht. Het resultaat mag er zijn, want in totaal heeft de Grote Clubactie ruim 1.450 euro voor Rijnhuyse opgeleverd. Een mooie opbrengst, waarmee in het voorjaar het minibaantje wordt opgeknapt. Tussen alle verkopers waren er een aantal hele fanatieke verkopers. De meeste loten zijn verkocht door Daniëlle van Wolferen. Als dank hiervoor heeft zij op 11 december een Cor Adelaar cadeaubon van ... Meer

Fijn-Pijn-Medicijn

Tijdens de laatste Fijn-Pijn-Medicijn bijeenkomst op zaterdag 7 november 2015 is een viertal onderwerpen besproken. Naar aanleiding van die bijeenkomst zijn of worden op korte termijn acties ondernomen. Die vier onderwerpen waren: 1. Communicatie; 2. Vrijwilligers; 3. Bardiensten; 4. Schoonmaak clubhuis. Ook de knltb kijkt mee. Zij vinden het zo interessant dat ze er een artikel plaatsten op een van hun websites. Want een club als Rijnhuyse, daar kunnen andere nog wat van leren. En dat is ... Meer

Hekwerk wordt vernieuwd

Als alles goed gaat staat er begin februari een compleet nieuw hekwerk om het park. De voorbereidingen daarvoor beginnen op maandag 4 januari. In die maand zijn de banen zeer beperkt bespeelbaar. Zoals iedereen gezien wel gezien heeft, is het hekwerk op ons park door de stormen van het afgelopen jaar op sommige plekken zwaar beschadigd. Overwogen is om de beschadigde gedeelten te repareren, maar omdat een groot deel van de hekken net zo oud is als ons park, is besloten het gehele hekwerk te ... Meer