Word lid

*Vereiste informatie

Gegevens voor onze administratie

Soort lidmaatschap*
Achternaam*
Voorletter(s)*
Roepnaam*
Geboortedatum* Geslacht*
Straat en huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoonnummer
Mobiel
E-mail adres*
De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De gegevens worden tevens doorgegeven aan de KNLTB in verband met de aanmelding voor het lidmaatschap.

Gegevens van de KNLTB

Ben je lid (geweest) van een tennisvereniging?*
Bondsnummer KNLTB
Speelsterkte enkel Speelsterkte dubbel
Recente pasfoto (tenminste 300 x 400 pixels)*
Ik ga akkoord met de privacyverklaring van de KNLTB

Training

Training voor volwassenen wordt in onze verenging gegeven door onze trainers. Indien u training wilt krijgen verwijzen wij u naar de pagina lessen voor volwassenen van onze website. Voor de jeugd kunt u bij het inschrijven dit direct aangeven. Ieder nieuw jeugdlid heeft eenmalig recht op een gratis blok (zomer of winter). De gratis training vervalt als de jeugdleden worden opgenomen in de (gesubsidieerde) selectie.

Mijn kind wil graag bij de volgende kinderen in de groep
Aantal jaar ervaring dat mijn kind heeft met tennis
Hierbij ga ik akkoord met de incasso van de jeugdtrainingsbijdrage per seizoen. Het incassomoment zal aan het begin van het seizoen zijn. Hiervoor zullen de bankgegevens gebruikt worden die u hieronder aangeeft.*

Betalingsgegevens

De rekeninghouder verklaart er mee akkoord te gaan dat er eenmaal per jaar een automatische incasso van de jaarcontributie plaatsvindt voor bovengenoemde. Opzeggingen altijd schriftelijk of per e-mail voor 30 november doorgeven.
IBAN*
Naamstelling rekening*

Ondergetekende geeft toestemming zijn/haar gegevens door te geven aan anderen buiten de vereniging in verband met reclame en onderzoeksdoeleinden.

Bardienst en vrijwilligerswerk

Binnen de vereniging geldt de regel dat ieder lid van 18 jaar of ouder valt onder de bardienstregeling. Leden zullen ongeveer drie keer per jaar een bardienst draaien. Alleen in uitzonderlijke gevallen en in overleg met de clubhuiscommissie kan de bardienst worden afgekocht.

Onze vereniging drijft op enthousiaste leden die werk voor de club doen! Wil je ook iets betekenen voor de vereniging, neem dan contact op met ons bestuur.

Verzenden

Met versturen ga ik akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van Tennisvereniging Rijnhuyse.