Inschrijfformulier

Lid worden? Bij Rijnhuyse ben je van harte welkom. Je mag dan ook altijd langskomen om gezellig wat te drinken en de sfeer te proeven.

*Vereiste informatie

Achternaam*

Voorletters*

Roepnaam*

Geslacht*

Straat en huisnummer*

Postcode*

Woonplaats*

Geboortedatum*

E-mail adres*

Telefoonnummer

Mobiel

Ik geef toestemming om mijn gegevens door te geven aan derden in verband met reclame en onderzoeksdoeleinden.*

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recente pasfoto (tenminste 300 x 400 pixels)*

Zijn er meerdere leden van jouw gezin lid?*

Ben je lid (geweest) van een tennisvereniging?*

Bondsnummer KNLTB

Speelsterkte enkel

Speelsterkte dubbel

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bovengenoemde verklaart er mee akkoord te gaan dat er eenmaal per jaar een automatische incasso van de jaarcontributie plaatsvindt. Opzeggingen altijd schriftelijk of per e-mail voor 30 november doorgeven.

IBAN*

Naamstelling rekening*

Wil je je laten informeren over de sponsormogelijkheden?*

Nummer U-pas

Kopie U-pas (jaarlijks insturen)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardienst en vrijwilligerswerk

Binnen de vereniging geldt de regel dat ieder lid van 18 jaar of ouder valt onder de bardienstregeling. Leden zullen ongeveer drie keer per jaar een bardienst draaien. Alleen in uitzonderlijke gevallen en in overleg met de clubhuiscommissie kan de bardienst worden afgekocht.

Onze vereniging drijft op enthousiaste leden die werk voor de club doen! Wil je ook iets betekenen voor de vereniging? Met onderstaande vragen inventariseren we jouw mogelijkheden. Het invullen van deze vragen is niet verplicht. Invullen stellen we op prijs en verplicht je tot niets. De gegevens geven wij niet door aan anderen.

Ben je geïnteresseerd in vrijwilligerswerk?*

Hoe vaak zou je vrijwilligerswerk willen doen?*

Heb je daarbij de voorkeur voor doelgroepenwerk?

Wat is je beroep?

Wat is je opleiding?

Wat zijn je hobby's?

Ben je ondernemer?*