Bardienst

De bardiensten worden door alle seniorleden verzorgd. Dit betekent dat elk seniorlid (vanaf 70 jaar op vrijwillige basis) drie bardiensten per jaar heeft. Wanneer je aan een competitieteam deelneemt heb je daarnaast per competitiedeel met je team één teambardienst. Deze laatste is niet af te kopen en de datum hiervoor krijgt de teamcaptain medegedeeld aan het begin van de competitie.

Voor je individuele bardienst bepaal je zelf wanneer je bardienst draait door je online in te schrijven via mijn.knltb.club of via de KNLTB Club App. Hoe je dat moet doen staat in de instructie inschrijven bardienst.  Lukt het niet om je in te schrijven, dan kun je hierbij hulp krijgen. Je kunt hiervoor, en voor andere vragen, een mail sturen naar de bardienstplanner. Het is belangrijk om tijdig jouw bardiensten in te plannen. Ten eerste omdat hoe eerder je inschrijft, hoe meer kans je hebt dat jouw favoriete dag nog beschikbaar is. Maar ook zijn er consequenties verbonden aan het te laat inschrijven:

  • alle seniorleden moeten voor 1 maart twee bardiensten hebben ingeschreven;
  • elk lid krijgt een pasje en speelrecht (geldt dus ook voor vrij spelen en trainen) als je aan die verplichting hebt voldaan;
  • we zorgen dat bij het ophalen van de pasjes de mogelijkheid bestaat je alsnog in te schrijven of een goedkeuring te geven voor het afkopen van je bardienst;
  • na 1 april kan je, als dat nodig is, de derde bardienst inschrijven.

Mocht je jouw bardienst niet kunnen draaien, dan probeer je jouw bardienst te ruilen. Mocht je onverhoopt niet kunnen, dan dien je dit voor 19.00 uur te melden bij de bardienstplanner.

Bardienst afkopen
Je kunt ook jouw bardienst per jaar afkopen. Dit kost € 60,- en daardoor word je van jouw verplichtingen ontheven. Vanzelfsprekend hopen wij dat zo min mogelijk leden hier gebruik van maken. Mocht je toch de bardienst af willen kopen, kun je dit doen door voor 1 maart € 60,- over te maken op NL37 Rabo 0331002868 en dit vervolgens te melden via  de email.

Boeteregeling bardienst 2018
Indien je vergeet om bardiensten in te plannen, dan gaan we er vanuit dat je jouw bardienst wilt afkopen. Er zal dan  € 60,-  van jouw rekening worden afgeschreven. Als je jouw bardienst vergeet te vervullen, dan krijgt je per vergeten dienst een boete van € 30,-. Indien je in een jaar tijd 3x uw plicht niet vervult, kunt je door het bestuur als lid worden geroyeerd.

Boeteregeling bardienst 2019
Als je jouw bardienst vergeet te vervullen, dan krijgt je per vergeten dienst een boete van € 40,-. Indien je in een jaar tijd 3x uw plicht niet vervult, kunt je door het bestuur als lid worden geroyeerd.

Instructie bardienst

Weten hoe de bardienst werkt? Lees dan de barinstructie. De instructie is ook in het clubhuis aanwezig. Er is een aparte instructie over het alarm beschikbaar.