Bardienst

De bardiensten worden door alle seniorleden verzorgd. Dit betekent dat elk seniorlid drie bardiensten per jaar heeft. Wanneer je in een competitieteam deelneemt heb je daarnaast per competitiedeel met je team één teambardienst. Deze is niet af te kopen en de datum hiervoor krijgt de teamcaptain meegedeeld. Voor je individuele bardienst bepaal je zelf wanneer je bardienst draait door je online in te schrijven via mijn.knltb.club. Hoe je dat moet doen staat in de instructie inschrijven bardienst.  Lukt het niet om je in te schrijven, dan kun je hierbij hulp krijgen. Je kunt hiervoor, en voor andere vragen, een mail sturen naar de .

Mocht je jouw bardienst niet kunnen draaien, dan probeer je jouw bardienst te ruilen. Mocht je onverhoopt niet kunnen, dan dien je dit voor 19.00 uur te melden bij de .

Bardienst afkopen
Je kunt ook jouw bardienst per jaar afkopen. Dit kost € 60,- en daardoor word je van jouw verplichtingen ontheven. Vanzelfsprekend hopen wij dat zo min mogelijk leden hier gebruik van maken. Mocht je toch de bardienst af willen kopen, kun je dit doen door voor 1 januari € 60,- over te maken op NL37 Rabo 0331002868 en dit vervolgens te melden via  de 

Boeteregeling bardienst
Indien je vergeet om bardiensten in te plannen, dan gaan we er vanuit dat je jouw bardienst wilt afkopen. Er zal dan  € 60,-  van jouw rekening worden afgeschreven. Als je jouw bardienst vergeet te vervullen, dan krijgt je per vergeten dienst een boete van € 30,-. Indien je in een jaar tijd 3x uw plicht niet vervult, kunt je door het bestuur als lid worden geroyeerd.

Instructie bardienst
Weten hoe de bardienst werkt? Lees dan de barinstructie. De instructie is ook in het clubhuis aanwezig. Er is een aparte instructie over het alarm beschikbaar.