Win toegang tot de escape room: Puzzel C

Op het feest zal er een escape room zijn. Helaas kunnen er op de feestdag maar drie groepen deelnemen. Om deze groepen eerlijk te selecteren kan je de toegang winnen voor jezelf en nog zeven anderen. Hoe? Door tijdens de competitie te puzzelen en jouw escape-kwaliteiten te laten zien.
Enne…veiligheid boven alles, dus er hangt een Slim Veilig verzorgt een beveiligingscamera in de escaperoom!
 
Wat moet je doen?
Iedere competitieweek staat op de site/in de nieuwsbrief steeds een puzzel. Je lost de puzzel op. De oplossing van elke puzzel is een woord. Tip! Alle puzzels gaan over Rijnhuyse: Van oprichting tot nu. Dus lees het lustrummagazine goed door.
In totaal krijgt je zes puzzels verdeeld over zes weken. In de laatste competitieweek krijg je nog een puzzel en hint waarmee je de woorden met elkaar kan verbinden. Daarmee kom je achter het codewoord.
Hoe doe je mee?
Iedere week stuur je jouw antwoord voor maandagochtend 00:50 uur op via onderstaande formulier. Je krijgt daarna feedback of jouw antwoord van die week goed is. Ieder lid kan maximaal 1 keer een antwoord indienen. Uiteraard staat het je vrij om antwoorden met anderen te delen, bijvoorbeeld je competitieteam. Let wel op: als je antwoorden uitwisselt dan kan dat jouw eigen kans op de winst ook verkleinen!
De winnaar is…
De eerste drie die als het codewoord raden winnen toegang tot de escape room en mogen zelf nog zeven anderen selecteren. Let op! Je kunt alleen winnen als je voor de helft van de puzzels (of meer) een antwoord hebt ingestuurd. Dat hoeft niet het goede antwoord te zijn, maar we willen voorkomen dat mensen wilde gokken gaan doen en dus niet ‘echt’ hebben gepuzzeld.
Begin nu met puzzel C.
Het woord (8 letters) heeft te maken met deze afbeelding: