Meer dan 1000 euro voor G-tennissers

Het 50-jarig jubileum is een mooi moment om het G-tennis in onze vereniging nog verder te stimuleren. Daarom gaat de opbrengst van het jubileummagazine naar deze groep spelers.

Trainers Bart van Essen en Bas Jansen namen tijdens de jubileumreceptie, samen met Jan Peter, Merel, Ivo en Eileen, de cheque in ontvangst. Deze werd overhandigd door de Nieuwegeinse sportwethouder John van Engelen. Alhoewel op de cheque 750 euro staat, is dit bedrag door schenkingen alweer opgelopen tot meer dan 1.000 euro. Donaties hiervoor kunnen onder vermelding van ‘G-tennis’ nog altijd worden overgemaakt op NL37RABO0331002868  ten name van Tennisvereniging Rijnhuyse.

Iedere zaterdagmorgen tennisles

Bij Rijnhuyse krijgt iedereen de ruimte om te tennissen. Dus ook mensen met een verstandelijke beperking en/of psychosociale (gedrags)problemen. Sinds het paralympisch uitzwaaievenement Rio op onze club in 2016, is gestart met lesgeven aan de G-tennissers. Iedere zaterdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur staan Bas en Bart, samen met enkele jeugdvrijwilligers, klaar om deze tennisles te geven. Kom gerust eens kijken en geniet van het plezier dat iedereen dan heeft.