Van het bestuur: vergadering 23 april

Op 23 april heeft het bestuur vergaderd. Voor de volledige notulen moet nog een nieuwe plaats worden gevonden nu het Jiba-afhangbord niet meer bestaat. Een korte samenvatting van de belangrijkste besproken punten staan hieronder.

Bestemmingsplan Rijnhuizen
De brief met eisen wat betreft onze tennisbanen is naar de gemeentelijke planologen verstuurd. Naar aanleiding van deze brief is de voorzitter aangeschoven bij de gemeenteraadsvergadering over het bestemmingsplan Rijnhuizen. Duidelijk is geworden dat het overgrote deel van de raad het eens is dat de tennisvereniging moet blijven in het nieuwe bestemmingsplan. De intentie is dat ze ervoor gaan zorgen dat de sportbestemming duidelijk gaat worden omschreven in het nieuwe bestemmingsplan.
Bert Sturkenboom zal ons waar nodig is bijstaan in dit proces.