TC needs you!

De technische commissie (TC) vervult een belangrijke taak. Ze regelen alles op het gebied van wedstrijdtennis. De kern van de TC bestaat al jarenlang uit een vaste groep. Die groep heeft voor volgend jaar dringend versterking nodig. Ze zijn op zoek naar drie nieuwe leden voor de commissie.

Het gaat dan respectievelijk om iemand die het leuk vindt om:

  • TC-lid 1. de inkomsten en uitgaven van de TC te bewaken. Dit overigens in nauw overleg met de penningmeester en gesteund door de financiële administratie en de ledenadministratie.
  • TC-lid 2. het contact met de KNLTB te onderhouden over en het organiseren van de KNLTB-competities (Verenigingscompetitieleider). Alle leden van de TC + enkele andere vrijwilligers zijn bij toerbeurt VCL op competitiedagen, maar één persoon is de spin in dat web.
  • TC-lid 3. over allerlei technische zaken mee te denken en mee te praten. Uiteraard moet dit ook iemand zijn die zo nu en dan stopt met praten en denken en de handen uit de mouwen steekt als dat nodig is.