Privacy ook bij Rijnhuyse goed geregeld

Met ingang van 25 mei 2018 krijgen we te maken met een nieuwe privacywet. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) betekent ook dat sportverenigingen een transparantere en uitgebreidere administratie en informatievoorziening moeten hebben. Om dit te realiseren heeft Rijnhuyse onder andere de volgende maatregelen genomen:

  • Privacyverklaring. Er is een privacyverklaring opgesteld waarin we uitleggen welke gegevens we verwerken en waarom we dit doen.
  • Contracten met subverwerkers: er is een aantal bedrijven dat in opdracht van Rijnhuyse persoonsgegevens verwerkt. Denk hierbij aan systemen voor de ledenadministratie en de nieuwsbrief. Om ervoor te zorgen dat ook deze partijen voorzichtig met jullie data omgaan hebben we de voorwaarden bekeken, gelezen en geaccordeerd. Welke subverwerkers Rijnhuyse heeft kun je lezen in de privacyverklaring.
  • Geheimhoudingsverklaringen: diverse vrijwilligers die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Let op! Niet alleen Rijnhuyse is verwerker van jouw gegevens. Ook de KNLTB is verwerker. De KNLTB heeft dus een eigen verantwoordelijkheid om zich te houden aan de AVG voor zijn ledenbestand. Voor meer informatie kun je kijken op de privacypagina van de KNLTB. Wil je geen telefoontjes of post ontvangen van de KNLTB, kan je bezwaar maken via het bezwaarformulier op hun site.

Als je vragen hebt over het privacybeleid, dan kun je terecht bij