Verkorte versie bestuursnotulen 26 maart

 

Op 26 maart 2018 heeft het bestuur vergaderd. Voor de volledige notulen moet nog een nieuwe plaats worden gevonden nu het Jiba-afhangbord niet meer bestaat.  Een korte samenvatting van de besproken punten staat hieronder.

Bardiensten

Vrijwel alle competitiespelers hebben (sommige na enig aandringen) hun bardiensten ingevuld voor de start van de competitie. Er zijn nog enkele niet-competitiespelers die dit niet hebben gedaan. Zij krijgen hun spelerspas als zij hun bardiensten hebben ingevuld. Voor de duidelijkheid: bij niet verschijnen op de geplande data volgt een boete van € 30,- per keer. Het bestuur gaat de komende periode de strengere aanpak en de communicatie hieromtrent evalueren en met een ‘plan bardiensten 2019’ komen.

Aangepast tennis

We hebben moeten besluiten dat rolstoeltennis niet langer een speerpunt zal zijn. Belangrijkste redenen zijn het feit dat jonge rolstoeltenniss(t)ers al snel door oranje worden ingelijfd, het racketcentrum Houten succesvol is in rolstoeltennis en revalidatiecentrum De Hoogstraat geen patiënten doorstuurt. Uiteraard blijven rollers van harte welkom. We blijven wel vol inzetten op G-tennis voor mensen met een verstandelijke beperking. Onze G-tennisafdeling bestaat nu uit 7 leden.

Showcase baan 1, 2 en 3 nieuwe banken

Er zijn al veel voorstellen geweest. De plannen worden echter steeds concreter. Wegens de hoge kosten zullen we dit in gedeelten gaan realiseren. Waarin voorop staat dat we het tweede gedeelte pas gaan investeren, nadat we weten waar we staan met onze hypotheken na het aflopen van de rentevaste periode in oktober van dit jaar. We worden overigens actief gesteund en geadviseerd door: Jesse van Keeken, eigenaar van Buiten5, ontwerpbureau voor de leefomgeving, Reinaerde Groenvoorziening, de Club van honderd en uiteraard de parkbeheercommissie.