Afschrijving contributie vernieuwd

Hier leest u hoe dit werkt!

Veel leden van TV Rijnhuyse hebben het al gemerkt: dit jaar wordt de administratieve afhandeling van de contributie van onze vereniging verzorgd door KNLTB.Collect. Aangezien er nog wat vragen zijn ten aanzien van de nieuwe werkwijze, volgt hieronder een toelichting.

Zorg voor actuele contactgegevens

KNLTB.Collect verzorgt voortaan de administratieve verwerking van de contributie-inning. KNLTB.Collect neemt hierover via SMS en/of e-mail contact op met alle leden van TV Rijnhuyse. Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en rekeningnummer) zal ten behoeve van de contributie-inning worden verstrekt aan KNLTB.Collect. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor de ledenadministrateur van TV Rijnhuyse, voor KNLTB.Collect en voor u als clublid.

Zorg er voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft!

Automatische incasso, u hoeft verder niets te doen

De betaalverzoeken worden door KNLTB.Collect aan u verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van KNLTB.Collect. Hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en eventueel de incassodatum aanpassen. U hoeft in principe niets te doen, omdat TV Rijnhuyse van alle leden toestemming heeft voor automatische incasso van de contributie. De betalingen die op deze manier worden verzorgd door KNLTB.Collect zijn de jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van de vereniging, maar ook de incasso van de trainingsbijdrage, de competitiebijdragen en Coins4Kids.

Uw gegevens zijn in veilige handen

De opslag van uw gegevens en de verwerking van de betalingen zal geheel plaatsvinden conform de vereisten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de genoemde betalingen worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

NB: Past u gegevens aan in uw persoonlijke betaalpagina, informeer dan de ledenadministrateur ook over deze wijziging(en). Op dit moment is er nog geen automatische terugkoppeling naar de ledenadministratie van uw wijzigingen en blijven deze dus ongewijzigd.

Vragen?

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de