Hoofdpunten bestuursvergadering 29 november 2017

De belangrijkste punten die zijn besproken door het bestuur van TV Rijnhuyse in de vergadering van 29 november 2017:

  • De website afhangbord.nl komt over enige tijd te vervallen. Daarom worden de notulen en agenda’s van de bestuursvergaderingen, evenals de agenda en jaarstukken van de algemene ledenvergadering, voortaan op www.rijnhuyse.nl gepubliceerd.
  • De begroting zal bij de uitnodigingsmail van de algemene ledenvergadering worden toegevoegd.
  • Het bestuur is verheugd dat Hans Monpellier heeft toegezegd beschikbaar te zijn voor het penningmeesterschap. Hij volgt Marius Kwakkel op, die stopt als penningmeester wegens drukke werkzaamheden. Hans neemt de werkzaamheden van Marius over na de algemene ledenvergadering van 7 februari 2018.
  • De (grote) functie van penningmeester is al enige tijd opgesplitst in drie delen om de werkzaamheden behapbaar te houden voor vrijwilligers. Hans Monpellier gaat zich bezighouden met de (financiële) strategie van TV Rijnhuyse. Ronald Sennema heeft de crediteurenadministratie overgenomen van Jolanda van der Zande. Karin van Keulen draagt al enige jaren zorg voor de ledenadministratie en de debiteurenadministratie.
  • Het nieuwe afhangbord wordt op 27 december 2017 om 12.15 uur opgehangen. Binnenkort wordt in de nieuwsbrief een korte uitleg gegeven over de werking en het gebruik.

De volledige notulen van deze bestuursvergadering zijn binnenkort in te zien op afhangbord.nl.