Verslag bestuursvergadering 22 mei 2017

TR-Rijnhuyse-logo-groen-geel_nw-768x601

Op 22 mei 2017 heeft het bestuur vergaderd. De volledige notulen zijn binnenkort in te zien op afhangbord.nl. Een korte samenvatting van de besproken punten staat hieronder.

Bij de clubkampioenschappen, die in juni plaatsvinden, zal er een pilot worden gehouden, wat betreft het rookvrij maken van het gedeelte van het terras onder de overkapping. Dit ter voorbereiding op het officieel invoeren van de uitbreiding van het gedeeltelijk rookvrij houden van ons terrein. Voor de duidelijkheid, het niet overdekte terrasgedeelte dat voor baan 1 ligt, valt hier dus niet onder.

Er zijn twee inbraken geweest, een in een auto op het parkeerterrein en een in het clubhuis. De beelden van de camera’s zijn door de politie gevorderd. De camera’s doen hun werk met dank aan Slimveilig en onze parkbeheervrijwilligers. Het leert ons wel dat we een camera tekort hebben in de hoek van het parkeerterrein. Het bestuur gaat kijken of dit nog via sponsoring gerealiseerd kan worden.

We zijn blij dat QuoVadis onze hoofdsponsor gaat worden. Het gaat om een meerjarig contract.

De tossavonden worden beduidend drukker bezocht. Tot aan de zomervakantie doen we het met drie banen, daarna wordt er besloten of hiervoor meer banen noodzakelijk zijn.

Door de drukte wordt er te creatief omgegaan met het afhangen. We vragen iedereen vriendelijk om hier op de juiste manier mee om te blijven gaan

We onderzoeken of onze eigen Walk of fame, ‘stoeptegels’ bedoeld voor vrijwilligers die veel betekenen en/of betekend hebben voor onze vereniging, haalbaar en wenselijk is. Het bestuur wil eerst de spelregels bepalen. Daarna zullen we de commissies om advies vragen.