Kort verslag bestuursvergadering van 26 april 2017

TR-Rijnhuyse-logo-groen-geel_nw-768x601

Op 26 april 2017 heeft het bestuur vergaderd. De volledige notulen zijn binnenkort in te zien op afhangbord.nl. Een korte samenvatting van de besproken punten staat hieronder.

Protocol bij geboorte/huwelijk/overlijden van leden

Vraag vanuit de leden was, wanneer er actie wordt ondernomen door het bestuur bij een van bovenstaande gebeurtenissen. Als de vereniging een kaart krijgt van de gebeurtenis, dan zal het bestuur dit bekend maken op de site en zal een afvaardiging van het bestuur waar nodig, de gebeurtenis bijwonen.

Er wordt een opzet gemaakt voor een bord met onze huisregels.