Verslag bestuursvergadering van 22 februari 2017

TR-Rijnhuyse-logo-groen-geel_nw-768x601

Op 22 februari 2017 heeft het bestuur vergaderd. De volledige notulen zijn in te zien op afhangbord.nl. Een korte samenvatting van de besproken punten staat hieronder.

De voorzitter opent de vergadering en heet Margo Pijpker van harte welkom als de nieuwe ad interim secretaris.

Accommodatie

Aan de Commissie Parkbeheer wordt gevraagd om plantenbakken te plaatsen op basis van de “visie” van de Werkgroep Buitensfeer. Het zou prachtig zijn als deze er voor het jeugdtoernooi of de competitie kunnen staan, zodat we onze gasten op een nog gezelliger park kunnen ontvangen.

Het bestuur is in overleg met het bedrijf Slimveilig om in de vorm van sponsoring de parkeerplaats en het clubhuis te beveiligen met 8 camera’s.

Tossavonden

Het bestuur gaat akkoord met het verzoek van de warm bad commissie om iedere week op maandag de toss avond te laten plaatsvinden in plaats van een keer in de maand. Afspraak is dat hiervoor 3 banen beschikbaar zijn.

Windschermdoeken

De huidige kleur groen windschermdoeken kan niet meer worden geleverd. Er wordt besloten om de doeken in fases te gaan vervangen, rekeninghoudend met het advies van de werkgroep buitensfeer. Hierbij wordt advies gevraagd aan de parkbeheer commissie en de sponsorcommissie.

Concept verslag ledenvergadering

Het verslag wordt als concept vastgesteld en zal als zodanig worden gepubliceerd op afhangbord.nl.